Tiểu Sử

Thomas Edison – nhà phát minh đại tài

July 18, 2010

Tiểu sử của Thomas Edison, một nhà phát minh đại tài đã phát minh ra đèn điện và hơn 1000 phát minh khác…

Read the full article →

Tiểu sử nhà sáng lập Honda

July 17, 2010

Đây là tiểu sử của Soichiro Honda, người sáng lập ra hãng xe mô tô Honda, trích từ trang web Honda Việt Nam. Bài hơi dài nhưng đọc rất thích…

Read the full article →

Bill Gates – Một người không giống nhiều người

July 16, 2010

Bill Gates là con trai duy nhất một gia đình danh giá ở Seattle. Cụ cố nội là người sáng lập Ngân hàng Quốc gia thành phố Seattle, từng là bạn thân của John Pershing, vị tướng lừng danh quân đội Mỹ thời Thế chiến thứ nhất.

Read the full article →